پارچه شناسی, مقالات

نانو پارچه

نانو پارچه,پارچه نانو چیست,نانو در لباس ورزشی,نانو پارچه ضد لک

نانو پارچه

نانو پارچه چیست؟ استفاده از نانو فناوری در صنعت پوشاک:با پیشرفت علم و دانش و ارزشمندی هرچه بیشتر سلامتی فردی انسان نیازمند استفاده از راه‌های نوین و جدید است تا به راحتی پوشش خود را عاری از هرگونه آلودگی کند.

به خوبی میدانیم که الیاف و پارچه‌ها محل مناسب و خوبی برای رشد باکتری و میکروب‌ها هستند. مخصوصا در جامعه امروزی که خشک کردن لباس و پوشاک در فضای آزاد و زیر نور خورشید تقریبا غیر ممکن است. پس انسان ناگزیر است تا با اندیشه‌های نوین سراغ علوم و فناوری جدید برود.

نانو پارچه,پارچه نانو چیست,پارچه نانو

نانو پارچه

پارچه نانو چگونه تولید شد؟

سالهای زیادی با تولید پارچه‌های ضدباکتری و ضد قارچ برای مهار رشد باکتری‌ها و جلوگیری از سرایت عفونت نیاز اولیه‌ی بیمارستان‌‌ها تامین می‌شد اما این پارچه‌ها که با اضافه کردن ترکیبات شیمایی تولید می‌شدند علاوه بر بوی بد و سمی بودن‌شان مقاومت کمی بر روی پارچه داشتند و با چند بار شستوشو از بین می‌رفت.

لذا محققان در جستجوی روشی بودند تا منسوجاتی را تولید كنند كه علاوه بر خاصیت ضدباكتری ثبات شستشویی بالایی نیز داشته باشند. و بالاخره با استفاده از نانو فناوری در صنعت پوشاک راه‌های جدیدی در جهت تولید پوشاک جدید با قابلیت‌های نوینی نظیر ضدبو، ضدلک ، ضدآب و… ابداع شد.

نانو پارچه چیست,پارچه نانو چگونه تولید شد,پارچه نانو

نانو پارچه

با ورود علم نانو در صنعت نساجی، علاوه بر تولید نانو مواد اولیه این صنعت نظیر نانو الیاف و نانو رنگدانه‌ها، منسوجات نیز تحت یك سری عملیات تكمیلی دراین ابعاد قرار گرفتند كه اصطلاحاً به این عملیات (Nano finishing) گفته می‌شود. ورود فناوری نانو به صنعت نساجی، قابلیت‌های بی‌شمار و متنوعی را به این صنعت  وارد کرده است.

استفاده از نانو فناوری در صنعت پوشاک/نانو پارچه

نانو پارچه

استفاده از نانو فناوری در صنعت پوشاک :

1- پارچه‌ی ضد لک نانو

از خواص طبیعی برخی گل‌ها كه به آن خاصیت گل بنفشه می‌گویند استفاده شده است. محققان با مطالعه برگ گل‌ها متوجه شده‌ا‌ند كه روی سطح آنها برجستگی‌هایی در سطح نانو وجود دارد كه مانع نفوذ آب در گل‌ها می‌شود. در پارچه‌ها هم از همین خاصیت طبیعی الگوبرداری شده است.

پارچه ضد لکه نانو,پارچه نانو,نانوپارچه چیست

نانو پارچه ضد لکه

2- پارچه‌ی ضد باکتری نانو

اگر فلزات و اكسیدهای فلزی در مقیاس نانو تولید و یا تا مقیاس نانو خرد شده و به فرم پودر درآورده شوند، آنگاه این مواد به قدری واكنش پذیر و فعال می‌شوند كه هیچ موادی جز خود آن ها را نمی توان با آن ها جایگزین نمود.

نانو فلزات و نانو اكسیدهای فلزی نظیر نانو نقره، نانو اكسید روی، نانو دی اكسید تیتانیوم و… دارای قابلیت‌های ویژه و منحصر به فردی از جمله قابلیت مهاركنندگی باكتری و قارچ می‌باشند. همین موضوع سبب شده است تا در سال‌های اخیر، این نانو مواد گوی سبقت را از مواد شیمیایی ضدباكتری گرفته و خود را به عنوان بی‌نظیرترین مواد ضدباكتری معرفی كنند.

 پارچه‌ی ضد باکتری نانو,نانو پارچه

نانو پارچه ضدباکتری

3-باند زخم

در  پزشكی می‌توانیم در ساخت داربست‌های پزشكی كه نوعی نانوالیاف در ساخت آنها استفاده می‌شود محیطی ایجاد كنیم كه قسمت‌های آسیب‌دیده سریع‌تر و بهتر  التیام پیدا كنند. به عبارت دیگر با استفاده از الیاف نانو  می‌توان زمان بهبود را كاهش داد یا از همین الیاف می‌توان به‌عنوان باند زخم استفاده كرد .

4- نانو فناوری برای تولید پارچه‌های ضدبو و ضد اشعه فرابنفش

صنعت نساجی با استفاده از نانو ذرات نقره، منسوجات با خاصیت فوق العاده قوی ضدباكتری و ضد بو و نیز با ثبات در برابر شستشوهای مكرر تولیدمی کند.

مهندسین صنعت نساجی هم‌زمان با ظهور فناوری نانو، روند جدیدی را در انجام تكمیل‌های نساجی به اجرا درآورده‌اند. با استفاده از روش‌های نوین، كه زائیده فناوری نانو است، نانو ذرات فلزی را بر روی الیاف نساجی تثبیت كرده و به آنها خواص بی‌نظیری اعم از ضدباكتری، ضداشعه ماوراءبنفش و… دادند.

کاربرد نانو الیاف و نانو پارچه

پوشش دادن الیاف پارچه‌ها با نانوذرات نقره موجب ایجاد خواص ضد عفونی‌کنندگی در پارچه‌ها می‌شود. بدین ترتیب باکتری‌ها و قارچ‌ها امکان رشد و تکثیر نمی‌یابند. این ویژگی در مورد لباس‌ها و پوشش‌هایی که بیشتر در معرض عرق کردن هستند، مانند جوراب و کفش، موجب می‌شود که این لباس‌ها و پوشش‌ها، علی‌رغم عرق کردن، بو نگیرند. البسه حاوی نانو نقره، با حفظ توازن بیولوژیكی، تعادل بین طراوت پوست و محصول را در جریان فعالیت‌های ورزشی باعث می‌شود.

همچنین كالا ضدالكتریسیته ساكن می‌شود و بوهای نامطبوع را كاهش می‌دهد. با استفاده از نانو فناوری (لباس ضد حساسیت، دستمال، حوله، دستكش، لباس كار، عرق گیر، پیراهن، كیسه خواب، لباس زیر) تولید میشوند .

کاربرد فناوری نانو در پوشاک ورزشی

اهمیت کاربرد فناوری نانو در پوشاک ورزشی: تأثيــر فنــاوری نانــو در بخــش منســوجات ورزشــی و منســوجات بيــرون ازخانــه اســت بسیار بیشر است ، و مخصوصا در منسوجات ورزشی زیرا ورزشکاران تحرک و فعالیت بالایی دارند و به همین علت اگر بهداشت فردی به خوبی و بطور مداوم رعایت نشود باعث رشد میکروب ها و باکتری ها خواهد شد.

اهمیت کاربرد فناوری نانو در لباس ورزشی مردانه و زنانه :

این روزها عملکرد ورزشکاران در مسابقات اهمیت ویژه‌ای یافته است. همین امر موجب شده تا صنایع نساجی برای تولید لباس‌های ورزشی با خاصیت‌های فوق العاده، انگیزه و اشتیاق پیدا کنند. تهيــه لباس‌های ورزشــی بــا خــواص خودتميزشــوندگی در کنــار قابليــت تنفس پذيــری،  يکــی از مهم تريــن دغدغه هــای محققــان و صنعتگــران فعــال در تولید لباس های ورزشی میباشد.
با انجام فرایند ضدآب کردن منسوجات با مواد رایج خوصیاتی نامطلوب همچون: الکتريســته ســاکن، حــذف ضعيــف چــرک در محلول شستشــو، زيردســت خشــن‌تر، خاکســتری شــدن (رســوب مجــدد چــرک) و افزايــش اشــتعال پذيری نيــز پدید می آید.
ايــن در حالــی اســت کــه بــا فنــاوری نانــو می‌تــوان بــه خــواص ضــدآب بــدون تغييــر ســاير خــواص پارچــه دســت يافــت.
استفاده از نانو پارچه در لباس‌های ورزشی,اهمیت استفاده از صنعت نانو در تهیه لباس ورزشی
از ســوی ديگــر، محافظــت مصــرف کننــده منســوج در برابــر ميکرو ارگانيزم‌هــای توليــد کننــده بــو يــا بيمــاری و همچنيــن محافظــت خــود منســوج در برابــر آســيب‌های ايجــاد شــده بــه وســيله قارچ‌هــا، کپک‌هــا و ميکروارگانيزم‌هــای تخريــب کننــده نيــز مــورد نظــر توليــد کننــدگان منســوجات ورزشــی بــوده اســت.
مشــکل عمومی تکميل‌هــای ضــد ميکروبــی رايــج، اثــر انتخابــی آن هــا، تغييــر زيردســت پارچــه، تغييــر رنــگ منســوج و پايــداری پاييــن تکميــل اســت کــه بــا کمــک فنــاوری نانــو ايــن مشــکلات برطــرف گرديــده اســت.
بــه غيــر از ويژگی هــای خودتميزشــوندگی و ضــد باکتــری بــودن، اســتفاده از فنــاوری نانــو در لباس‌هــای ورزشــی قابليــت عملکــردی بالايــی بــرای ورزشــکاران فراهــم می‌کنــد. ايــن لباس‌هــا ســبک و در عين‌حــال راحــت و ضدضربــه هســتند و ورزشــکار را در برابــر ســرما، آب و پرتوهــای فرابنفــش محافظــت کــرده و از دوام و انعطاف-پذيــری خوبــی برخوردارنــد.
 افزايــش راحتــی فيزيولوژيکــی ايــن لباس هــا، نيــز بــر تندرســتی و عملکــرد ورزشــکار اثــر مثبــت دارد.بــه طــور کلــی،

فناوری هــای نانــو در صنعــت پوشاک ورزشــی را بــه ســه دسته می تــوان تقســيم کــرد:

1- فناوری هــای ارتقــاء دهنــده عملکــرد و کارايــی موجــود در مواد نســاجی:بــرای مثــال ارتقــاء مقاومــت پوششــی/ پارگــی، آب دوســتی يــا آب گريــزی،خــواص عايقــی و مقاومــت در برابــر شــعله وری.
2 -فناوری هــای ارائــه کننــده عملکــرد جديــد کــه پيــش از ايــن در منســوجات مطــرح نشــده باشــد:نظيــر ضدميکروبــی، خودتميزشــوندگی،
رســانايی، رهايــش کنتــرل شــده مــواد و محافظــت در برابــر پرتــو فرابنفش.
3- فناوری هــای توســعه دهنــده منســوجات هوشــمند: بــه طــوری عمل می کند کــه منســوج را در برابــر داده هــای ورودی کــه خصوصيــات ويــژه ای را نشــان دهــد يــا اينکــه قابليــت احســاس و تحريک داشــته باشــد، پاسخگو می کند.معرفی منبع :

این مطلب توسط تولید پوشاک اندیشه، برند برتر پوشاک راحتی و اسپرت مردانه و زنانه، جهت آگاهی بیشتر شما خواننده ی گرامی تهیه شده است .

محصولات اندیشه عمدتا از پارچه های الیاف طبیعی پنبه ، کتان و یا نیمه مصنوعی پنبه پلی استر و ویسکوز تولید شده اند ، جهت مشاهده ی از محصولات اندیشه کلیک کنید .

محصولات اندیشه :
 • بلوز شلوار مردانه
 • تیشرت شلوار مردانه
 • لباس ورزشی مردانه
 • لباس راحتی مردانه
 • لباس ورزشی زنانه
 • لباس راحتی زنانه
 • سویشرت شلوار مردانه
 • کاپشن شلوار مردانه
 • هودی شلوار مردانه
 • هودی زنانه و مردانه
 • لباس خواب مردانه و …